Utmärkelser

Kriterier för att erhålla Hamiltonplaketten 
För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren ha haft en aktiv uppfödnings- 
verksamhet under minst 10 år av aktuell ras. Bruks- och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. 

Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person som på annat sätt gjort en utomordentlig insats för hundaveln. 

Verksamheten får inte strida mot SKKs grundregler, inte heller får uppfödningen/avelsarbetet strida mot SKKs policy. Finns hälsoprogram för aktuell ras ska uppfödningen visa prov på 
en utmärkt hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons hundhållning i stort beaktas. 


Hamilton plaketten delades för första gången ut i rasen till Kennel Gunhill´s året var 1983. 

1987 Blev Gunhill´s Afrodite Årets Flat

Bruksavelspriset instiftades år 1956 och är ett erkännande åt de hundar, som visat sig vara goda nedärvare och har haft stor betydelse för aveln av goda bruksdjur. Bruksavelspriset utdelas endast en gång till varje avelsdjur, och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom. Avelshund får tillgodoräkna sig poäng för högst 15 avkommor. Minimipoäng 50. Avelstik får tillgodoräkna sig poäng  för högst 8 avkommor. Minimipoäng 25.

 

1985 fick kenneln första bruksavel priset och det var då med tiken Downstream Little Locket

Bruksuppfödarepriset instiftades år 1962 och är ett erkännande åt de uppfödare, som i Sverige fött upp hundar vilka meriterat sig på bruks-/jaktprov. Bruksuppfödarepris utdelas för uppfödning inom en och samma ras, och som bevis för utmärkelsen utfärdar SKK ett diplom. Uppfödare kan erhålla priset flera gånger men får då ej tillgodoräkna sig poäng för hundar, vilkas poäng tidigare utnyttjats. Uppfödare får tillgodoräkna sig poäng för högst 10 hundar. Minimipoäng 35.


Bruksuppfödarpris har tilldelats kenneln åren 1981, 1985, 2006, 2007 & 2009