Tjänstehundar och räddningshundar

Kennelns tjänstehundar och räddningshundar

2005 blev Gunhills happy valentine kennelns första brandhärdshund.
PH Gunhills happy valentine

"Åska är utbildad specialsökhund/brandhärdshund med uppgift att markera brännbara vätskor. Hon används på alla brandorsaksutredningar som vi gör i Västerbotten. Vi står även till förfogande för uppdrag i grannlänen och vid behov andra platser i landet/Norden. Åska är en av 5 brandhärdshundar i Sverige. I skrivande stund har det precis bestämts att ytterligare tre skall utbildas.

Åska är dock den enda brandhärdshunden som är placerad på en teknisk rotel med en kriminaltekniker som hundförare/husse.

Alla brandhärdshundar i Norden genomför en årlig samnordisk certifiering för att vara godkända förutom den vanliga prövningen av lydnadsdressyr". //Urban


Räddningshundar

Tjh-R Gunhills brightest and best "Cosmos"
Ägare: Åsa Vikström (Kennel Cosmic-covers)Tjh-R Gunhills winchester "Pajas"
Ägare: Åsa Vikström (Kennel Cosmic-covers)Tjh-R Gunhills Remington "Remmen"
Ägare: Yvonne LindvallTjh-R Gunhills Pisces "Gnista"
5:a Tjänstehund Räddnings-SM 2004
8:a Tjänstehund Räddnings-SM 2003
Ägare: Anneli Mattsson

TJH Gunhills Cumulus

TJH Gunhills lilla spader kung