NORD JCH SEVCH Gunhills Glitter Och Glamor- NO UCH NO JCH Spader Damens Wild Thing

Födda 2010-01-18

U: NORD JCH SEVCH Gunhills glitter och glamor - E: NOUCH NOJCH Spader damens wild thing


Hanar:

Gunhills champagne amore "Chicco"
HD: B                         Färg: Svart     Viltspår: GK Anlagsprov
AD: U.a                      Ägare: Elisabeth Pind
Ögon:                        Utställning:valpkl 2: hp

Gunhills champagne bellini
HD: A                           Färg: Svart
AD:                              Ägare:
Ögon:

Gunhills champagne cooler "Zigge"
HD:  A                       Färg: Svart
AD:                           Ägare: Peter Vestling
Ögon:                       Utställning: junkl: VG

Gunhills champagne royal "Pommac"
HD: A                           Färg: Svart       Jakt: 2x1:a pris ÖKL
AD: U.a                        Ägare: Agneta Nilsson
Ögon:                          Utställning: CK

LP1 SEVCH Gunhills champagne valentine "Texas"
HD: B             Färg: Svart                 Viltspår: SEVCH
AD: U.a          Ägare: Karin Lexberg   Lydnad: LP1
Ögon:            Utställning: CK

  Tikar  

Gunhills champagne cassis "Soda"
HD: A                      Färg: Svart
AD:                        Ägare: Conny Nilsson
Ögon:              

Gunhills champagne cocktail "Bubbel"
HD: A                        Färg: Svart
AD: U.a                     Ägare: Åza vikström
Ögon:                       Jakt: 2 NKL

Gunhills champagne cup "Mollie"
HD:                           Färg: Svart
AD:                           Ägare: Claes Elvén
Ögon:

Gunhills champagne kiss "Nova"
HD:                       Färg: Svart
AD:                       Ägare:
Ögon:                   Utställning: juniorkl: Good

Gunhills champagne lady "Luna"
HD: A                      Färg: Svart
AD: U.a                   Ägare: 
Ögon: U.a               Utställning: CERT (Fin)